Οικιακά Ακίνητα: «Επένδυση σε περίοδο κρίσης»

Μια «καλή επένδυση σε ακίνητη περιουσία» μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς ανθρώπους. Για το άρθρο αυτό, ο ορισμός της καλής επένδυσης σε ακίνητα είναι: «Μια καλή επένδυση σε ακίνητη περιουσία είτε αυτή αφορά  προσωπική κατοικία είτε  ακίνητο που προορίζεται για ενοικίαση , είναι εκείνη η οποία αυξάνει την καθαρή περιουσία του αγοραστή με βάση την απόδοση των επενδυομένων ιδίων κεφαλαίων του σε σχέση με το ποσοστό του κινδύνου που αναλαμβάνει από την ιδιοκτησία». Αυτό σημαίνει ότι εάν πρόκειται να επενδύσετε τα χρήματα σας σε ακίνητη περιουσία, τότε η καθαρή αξία της περιουσίας σας θα πρέπει να βελτιωθεί κατά μεγαλύτερο ποσό από ό,τι αν τα είχατε επενδύσει σε μια εξίσου επικίνδυνη επένδυση. Και η έννοια της επένδυσης των ιδίων κεφαλαίων σε ακίνητα δεν είναι μόνο η αξία του ακινήτου  αλλά και οι υπόλοιπες δαπάνες(Εφορία ,Συμβολαιογράφος, Υποθηκοφυλακειο) στις οποίες υποβάλλεται  ο επενδυτής.

%ce%b1%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%b12

Επένδυση για ιδιόχρηση

Στην περίπτωση αυτή το ερώτημα είναι  «αν , ο πλούτος σας θα βελτιωθεί με την αγορά του ακινήτου;». Για να μετρήσετε την απόδοση , θα πρέπει να συμπεριλάβετε τα ενοίκια τα οποία θα πληρώνατε για την χρήση του ακινήτου. Σημαντικό στοιχείο επίσης στην ανάλυση είναι ο χρόνος που θα κρατήσετε το ακίνητο. Εάν δεν σκοπεύετε να το διατηρήσετε για τουλάχιστον πέντε έτη τότε η απόδοση της επένδυσης θα είναι κατά πάσα πιθανότητα αρνητική,  διότι η τυχόν ανατίμηση της αξίας του δεν θα αντισταθμίσει το 8,0% έως 10,0% που αντιπροσωπεύει το κόστος των συναλλαγών για την αγορά και την πώληση του ακινήτου σας. Αν μάλιστα προσθέσετε και τυχόν εργασίες επισκευών και συντήρησης τότε η απόδοση της επένδυσης θα είναι σίγουρα αρνητική. Επομένως, εάν δεν σκοπεύετε να διατηρήσετε το ακίνητο για πολύ καιρό τότε καλύτερα είναι να μη προχωρήστε στην αγορά. Όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα κατοχής του ακινήτου τόσο βελτιώνονται οι πιθανότητες για μεγαλύτερες αποδόσεις Έτσι, μια καλή επένδυση σε ακίνητο για προσωπική χρήση  είναι αυτή που θα αυξάνει την καθαρή αξία της περιουσίας σας με την πάροδο του χρόνου. Όσο περισσότερος είναι ο χρόνος ιδιοκτησίας , τόσο καλύτερες είναι οι δυνατότητες συμψηφισμού ενοικίων χρήσης έναντι των κεφαλαίων επένδυσης, της  ανατίμησης της αξίας του ακινήτου και συνεπώς της οικοδόμησης πλούτου.

 

 

%ce%b1%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%b14

 

Επενδύσεις σε ακίνητα εισοδήματος

Οι αποδόσεις που προσδοκάτε είναι, οι ετήσιες καθαρές εισπράξεις  και η μεταβολή της αξίας του ακινήτου. Για παράδειγμα, εάν το εισόδημα από ενοίκια μείον ΌΛΑ τα έξοδα σας (Εφορία , ΕΝΦΙΑ , Συντήρηση) είναι  250 ευρώ το μήνα καθαρά (3.000 το χρόνο) τότε αν είχατε επενδύσει ίδια κεφάλαια 50.000, η καθαρή ετήσια απόδοση είναι 6,00% (3.000 / 50.000). Αν στο ποσοστό αυτό προστεθεί και μία ανατίμηση της αξίας 1,0% ή 2,0% τότε η ετήσια απόδοση  ανέρχεται από + 7% έως 8% σε μακροπρόθεσμη βάση. Αν το ποσοστό αυτό, το συγκρίνετε με την απόδοση που προσφέρει ένα άλλο επενδυτικό αγαθό για το ίδιο χρονικό διάστημα τότε μπορείτε να συγκρίνετε και να αποφασίσετε αν είναι καλή επένδυση .Πχ  μία ετησίως ετησίως  ανανεούμενη Τραπεζική Κατάθεση  50.000 Ευρώ  έχει μέγιστη ετήσια καθαρή απόδοση της τάξεως του 1% , δηλαδή 500 Ευρώ.